ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
Damrongtham Center Of Khonkaen

ช่องทางการส่งคำร้อง

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

ผู้ร้องทุกข์
ประเภทเรื่องร้องทุกข์
ผู้ถูกร้องทุกข์เนื้อหาสาระ
ความประสงค์ในการดำเนินการ


หลักฐานประกอบเรื่องร้องทุกข์
ชนิดไฟล์ *.jpg;*.png;*.gif;*.doc;*.docx;*.xls;*.xlsx;*.pdf;*.zip ขนาดไม่เกิน 1M